Historien


Hornvarefabrikken gemmer på en spændende 200-årig historie. Denne historie bygger på husflidsarbejdet i de fattige hedeegne i Nees, to økonomiske kriser, en verdenskrig, to arbejdsulykke, en visionær iværksætter og store ambitioner.

Før 1935

I krigen i England 1807-14 blev en dansk marinesoldat, Knud Høj fra Nees sogn, taget til krigsfange i England, og der lærte han kunsten at lave hornskeer. Efter krigen begyndte han en produktion på sin hjemegn. Det inspirerede mange andre til at starte deres egen produktion af hornene, fordi det var en god ekstra indtægt til det fattige landbrug i disse hedeegne.

Skeen var fra 1800-tallet det eneste form for bestik på landet. Landboerne tørrede efter måltidet skeen af på bukseknæet og hængte den op under bjælken klar til næste spisning. Træskeer var de mest almindelige, men efterhånden vandt metalskeerne mere og mere indpas.

Hans Husted, født i Nees i 1834, var en af dem, der begyndte på hornmageriet. Sønnen Peter Husted, født i Bøvlingbjerg, lærte håndværket af sin far. Det var dog en arbejdsulykke i 1931, som fik ham til at genoptage hornskemageriet, da arbejdsskaden gjorde det svært for ham at blive ved landbruget.

Allerede i begyndelsen af trediverne begyndte han hornforarbejdningen med nogle skohorn og sennepsskeer, som blev købt på bestilling. Ideen til Hornvarefabrikken var født.

1935

Peter Husted flyttede i 1935 produktionen fra privatboligen på Høvsørevej til fabrikkens nuværende placering på Åbrinkvej og stiftede i samme ombæring Hornvarefabrikken. Peter Husted var en visionær mand med store ambitioner, hvilket bl.a. bragte ham til verdensudstillingen i Bruxelles, hvor Peter vandt en sølvmedalje for sit hornarbejde.

Peter Husted udviklede mange af de skeer og brugsgenstande, som Hornvarefabrikken producerer og sælger den dag i dag. Det var også som stifter, designer og visionær, at Peter vil blive husket. Hans drivkraft og mod var beundringsværdigt i en af verdenshistoriens største recessioner i 1930’erne.

1958

Peter overlod i 1958 Hornvarefabrikken til sin søn og svigerdatter, Asger og Eva Husted. Det lykkedes parret at videreføre Hornvarefabrikken i Peters ånd med fokus på det gode håndværk.

I slutningen af 50’erne og op gennem 60’erne var efterspørgslen på hornvarer lille. Asger og Eva fik dog gradvist gang i salget via flere danske forretninger og eksport til især Tyskland. Det er dog uden tvivl Evas sparsommelighed og evne til at vende hver en krone, som gør, at Hornvarefabrikken eksisterer i dag.

Eva og Asger Husted var besluttet på, at hornvarefabrikationen så vidt muligt skulle forblive i Bøvlingbjerg. Da der ingen mulighed var for et direkte generationsskifte, overtog Inga og Agner Andersen fabrikationen i 1990.

1990

Det var ikke en arbejdsulykke, men en brækket ben ved en fodboldkamp, som gjorde det svært for Agner at drive sit tømrerfirma videre i slutningen af 80’erne. Agner så med Hornvarefabrikken en mulighed for at kunne bruge sin alsidige håndværkeruddannelse og samtidig forny og udvikle Hornvarefabrikken.

Inga og Agner gik straks i gang med at modernisere værkstedet, butikken og de omkringliggende bygninger. Arbejdet lykkedes til fulde, og væksten fortsatte op gennem 90’erne.

I 2007 nærmede pensionsalderen sig for Inga og Agner i 2007. Hornvarefabrikkens fremtid lå hen i uvished, da ingen umiddelbart kandiderede til at føre virksomheden videre. 200 års viden og kulturhistorie så ud til at skulle forsvinde i glemslen, da Sara Brunn Buch var på juleindkøb i butikken i november 2007.

2008

Sara Brunn Buch så straks mulighederne i Hornvarefabrikken og var ikke et sekund i tvivl om, at hun måtte eje den. Hun sendte sin svigerfar, Olav Buch, ned til Inga og Agner for at høre, om de ville sælge. De var ikke afvisende, men de ville kun sælge til én, som kunne drive håndværksarbejdet videre.

Heldigvis blev Saras arbejde godkendt. Hun overtog pr. 1. oktober 2008 ansvaret for at føre Hornvarefabrikken videre og samtidig udvikle nye forretningsområder med respekt for det gamle håndværk. Sara Brunn Buch er uddannet fra Seminaret for Kunst & Håndværk i Kerteminde.

Hornvarefabrikken Aps. og juraen
Hornvarefabrikken Aps. er et anpartsselskab med cvr-nummeret 32666663. Hornvarefabrikken Aps. er 100 % ejet af Sara Brunn Buch og Peder Frølund Buch, som udgør bestyrelsen og den daglige ledelse.

Smykkebrandet ’Sara Brunn’ er et binavn under Hornvarefabrikken Aps.