Hvor kommer hornet fra?

På Hornvarefabrikken arbejder vi alene med hornaffald fra slagterier i Nigeria og Sverige. Der er tale om upcycling af et affaldsprodukt, som bliver brændt, hvis vi ikke køber hornene.

Slagtekvæg
Vi bruger kun horn fra slagtekvæg. Kvæget bliver naturligvis undersøgt grundigt af den lokale veterinære myndighed, da det kun er sunde og raske dyr, som bliver brugt til menneskeføde. Vi køber kun horn fra godkendte slagterier. Vi bruger ikke horn fra truede dyrearter eller syge dyr.

 

Sikkerhed & regler
Vores import af horn fra lande uden for EU efterlever Biproduktforordningen ((EF) Nr. 1774/2002), som skal sikre, at hornene kommer fra sunde dyr og at der ingen smittefare er. 
1. Kvæget bliver naturligvis altid undersøgt før slagtning på det lokale, godkendte slagteri. De behandlede horn bliver igen tjekket af en lokal fødevaremyndighed inden de sendes til Danmark.
2. Når hornet kommer til Grænsekontrollen bliver der udtaget en stikprøve af hornene.
3. Efter stikprøvekontrollen bliver containeren fragtet til vores hornlager. Vi åbner containeren og indrapportere containernummer m.m. til Fødevarestyrelsen. Herefter flytter vi hornsækkene til vores lager.
4. Fødevarestyrelsen fører jævnligt kontrol med vores hornlagre. 

 

Hornets rejse
1. Kvægavleren: Der findes to typer af kvægavlere i Nigeria, hvor nomadekvægavleren, går rundt med deres dyr og finder afgræsningsarealer, og kvægavleren med egen gård, som har deres kvæg på egne marker og afgræsningsområder. Når kvæget er klar til at blive slagtet bliver kvæget enten samlet op af en lastbil eller kvægavleren tager turen til fods til nærmeste slagteri.
2. Slagteriet: Kvæget bliver slagtet tidligt om morgen og nærmest intet går til spilde. Kødet bliver solgt på et lokalt kødmarked lige ved siden af slagteriet. Selv knogler og horn bliver opkøbt og forarbejdet. 
3. Opkøberen: Opkøberne besøger gerne slagterierne tidligt om morgenen og udvælger sig de bedste horn. Når de har betalt for hornene, så bliver hornene kogt i en olietønde, så stejlen (benmassen) kan komme ud. 
4. Eksportøren: Eksportøren opkøber gerne de udkogte og tørrede horn fra opkøberne og opbevarer hornene indtil de kan fylde en container med horn.
4. Hornvarefabrikken: Vi har kun kontakten til eksportøren, og vi bestiller horn i forskellige farver og længder, som vi kan tilgodese vores forskelligartet produktion fra salatsæt til smykker.

 

På besøg i Nigeria
Det er primært mig, som står ind kontakten til horneksportørerne, og jeg har haft fornøjelsen at besøge Collins i Nigeria.